·  TEL. 93 453 10 80 · EMAIL info@escolamarededeudelroser.com
 · 

Notícies

L'ÚS DE LES NOVES TECNOLOGIES A L'ESCOLA

15-12-2021

Les noves tecnologies tenen un paper decisiu en el futur de l'educació. Al Roser, les apliquem i treballem dia a dia perquè siguin realment transformadores. Per aconseguir uns millors resultats, és essencial inserir-les en els programes pedagògics incloent idees innovadores de qualitat i de sostenibilitat educativa.

 

Les noves tecnologies faciliten l'educació permanent i suposen un salt qualitatiu en termes pedagògics, ja que permeten l'accés als materials i continguts sense dependre de l'espai o el temps disponibles. També permeten treballar de manera col·laborativa atès que faciliten les tasques en grup tant de forma online com presencial. Això fa que es pugui treballar i alhora seguir des de casa. 

 

Tots hi estem d'acord. L'impacte de les TIC en l'àmbit educatiu és un dels majors canvis que ha viscut el sector de l'ensenyament. La influència de les tecnologies i la comunicació és clau per organitzar el currículum escolar d'una manera més dinàmica, transversal i col·laborativa. Ofereixen moltes possibilitats:

  1. Les TIC, si s'utilitzen correctament, poden ajudar a desenvolupar un aprenentatge més socioconstructiu. És a dir, més centrat en l'alumne i en el seu procés d'aprenentatge.
  2. Les TIC permeten desenvolupar activitats d'aprenentatge interactives i participatives que simulen situacions reals. 
  3. La transformació digital en l'educació és fonamental per adquirir les competències digitals que després seran imprescindibles en el món laboral.

 

La tasca del professorat és essencial en la correcta implementació de les noves tecnologies en les diferents matèries. Aquest és l'encarregat de guiar el procés de l'estudiant i l'acompanya d'una forma personalitzada: no només en les qüestions relatives als aspectes acadèmics, sinó també a escala emocional. 

 

Cada cop més, el futur ens exigeix tenir bones competències en l'ús de les noves tecnologies a l'escola i l'entorn digital, per això a l'escola posem a l'abast dels nostres alumnes i del professorat tot un conjunt de recursos, així com formació constant. La nostra escola promou una línia d'actuació que dona suport a la formació integral dels alumnes, fent que aquests siguin els protagonistes del seu propi aprenentatge, afavorint la seva autonomia i iniciativa personal. La nostra innovadora escola incorpora altres metodologies a més de l'ús de noves tecnologies a l'escola, com les intel·ligències múltiples, el treball per ambients i per projectes, el treball cooperatiu, el treball interetapa i les plataformes digitals. 

 

Per a més informació podeu contactar amb nosaltres o venir a visitar-nos


Xarxes socials: