·  TEL. 93 453 10 80 · EMAIL info@escolamarededeudelroser.com
 · 

Presentació

MATRICULACIÓ


MATRICULACIÓ

 

INFORMACIÓ DE PREINSCRIPCIONS 

CURS 2018-19

________________________________________________________________________

 

 

 

PREINSCRIPCIONS:

Per a la presentació de sol·licituds de preinscripció, dirigiu-vos a la secretaria del nostre centre dintre del període de preinscripcions.

 

Quin és el termini de presentació de sol·licitud de preinscripció? 
Del 13 al 24 d'abril.
 
On s’ha de portar la sol·licitud de preinscripció?
Cal lliurar-la al centre demanat en primer lloc, en el termini establert i amb la documentació corresponent. (A la secretaria del nostre centre disposarem d’exemplars de sol.licitud. Tanmateix el Consorci les penjarà a la web).

Quina documentació s’ha de presentar per a la preinscripció?

- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet, NIE o del passaport si es tracta de persones estrangeres. Quan el domicili habitual que s'alega no coincideix amb el del DNI o NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència.

- Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys. 
- Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). Si no se'n disposa, el Departament d'Ensenyament consultarà el codi CIP de la targeta sanitària individual al CatSalut.
 
- Documentació acreditativa de criteris complementaris si s'escau.
 
Quan se sap si un alumne ha estat admès?
Quan surt publicat a les llistes:
Pendent de la publicació de dates per part del Consorci d'Educació: Llistes d’admesos.
Pendent de la publicació de dates per part del Consorci d'Educació: Llistes definitives.
 

Quan s’ha d’efectuar la matrícula? Per l’alumnat preinscrit amb plaça assignada a infantil, primària i al 1r curs de l’ESO: Pendent de la publicació de dates per part del Consorci d'Educació.

 

DES DE LA SECRETARIA DEL NOSTRE CENTRE, US AJUDAREM EN TOT ALLÒ QUE US FACI FALTA. 

Per més informació us adrecem al web del Consorci d'Educació de Barcelona. 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACIÓ

DE JORNADES DE PORTES OBERTES

I PREINSCRIPCIONS

CURS 2018-19

 

És un plaer poder-vos ensenyar la nostra escola i apropar-vos el nostre projecte educatiu.

Podeu venir-nos a conèixer en les nostres Jornades de Portes Obertes o bé per mitjà de Visites Concertades. 

 

JORNADES DE PORTES OBERTES:
 
Les nostres Jornades de Portes Obertes  tindran lloc el:
Dissabte, 3 de març a les 10.30 h - INFANTIL I PRIMÀRIA / 9.00 h. - ESO
Per poder assistir-hi cal concertar visita al telèfon 93 453 10 80 (Srta. Rosalia / Srta. Carmina).

VISITES INDIVIDUALITZADES:  

Si esteu interessats en la nostra escola, conèixer el nostre projecte educatiu i veure les nostres instal·lacions, podeu demanar  una entrevista amb els caps d'estudi de l'etapa i/o direcció. Us podran atendre de forma individualitzada, resoldre tots els vostres dubtes i ampliar la informació que necessiteu.

Per a concertar una entrevista:

Srta. Rosalia / Srta. Carmina

Tel. 93 453 10 80