·  TEL. 93 453 10 80 · EMAIL info@escolamarededeudelroser.com
 · 

Presentació

MATRICULACIÓ


 

INFORMACIÓ DE PREINSCRIPCIONS 

CURS 2019-20

________________________________________________________________________

 

 

PREINSCRIPCIONS:

Per a la presentació de sol·licituds de preinscripció, dirigiu-vos a la secretaria del nostre centre dintre del període de preinscripcions.

Quin és el termini de presentació de sol·licitud de preinscripció? 
Del 29 de març al 9 d'abril. 
 
On s'ha de portar la sol·licitud de preinscripció?
Cal lliurar-la al centre demanat en primer lloc, en el termini establert i amb la documentació corresponent. (A la secretaria del nostre centre disposarem d'exemplars de sol.licitud. Tanmateix el Consorci les penjarà a la web).
 

Quina documentació s'ha de presentar per a la preinscripció?

- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet, NIE o del passaport si es tracta de persones estrangeres. Quan el domicili habitual que s'alega no coincideix amb el del DNI o NIE, s'acredita amb el certificat o volant municipal de convivència.

- Original i fotocòpia del DNI de l'alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys. 
- Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). Si no se'n disposa, el Departament d'Ensenyament consultarà el codi CIP de la targeta sanitària individual al CatSalut.
 
- Documentació acreditativa de criteris complementaris si s'escau.
 
- Correu electrònic de contacte.
 
Quan se sap si un alumne ha estat admès?
Quan surt publicat a les llistes: 14 de maig.
  

Quan s'ha d'efectuar la matrícula? 

 Del 20 al 26 de juny. 

 

DES DE LA SECRETARIA DEL NOSTRE CENTRE, US AJUDAREM EN TOT ALLÒ QUE US FACI FALTA. 

Per més informació:

Vídeo Tutorial: la preinscripció pas a pas (enllaç amb la informació) - Disponible ara en català i castellà i la setmana del 25 de febrer també en: anglès, francès, rus, xinès

I us adrecem al web del Consorci d'Educació de Barcelona. 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACIÓ

DE JORNADES DE PORTES OBERTES

I PREINSCRIPCIONS

CURS 2019-20

 

És un plaer poder-vos ensenyar la nostra escola i apropar-vos el nostre projecte educatiu.

Podeu venir-nos a conèixer en les nostres Jornades de Portes Obertes o bé per mitjà de Visites Concertades. 

 

JORNADES DE PORTES OBERTES:
 
Les nostres Jornades de Portes Obertes  tindran lloc el:
Dissabte, 9 de març a les 11.00 h - INFANTIL I PRIMÀRIA / 9.00 h. - ESO
Per poder assistir-hi cal concertar visita al telèfon 93 453 10 80 (Srta. Rosalia / Srta. Carmina).

VISITES INDIVIDUALITZADES:  

Si esteu interessats en la nostra escola, conèixer el nostre projecte educatiu i veure les nostres instal·lacions, podeu demanar  una entrevista amb els caps d'estudi de l'etapa i/o direcció. Us podran atendre de forma individualitzada, resoldre tots els vostres dubtes i ampliar la informació que necessiteu.

Per a concertar una entrevista:

Srta. Rosalia / Srta. Carmina

Tel. 93 453 10 80

 

  

OBRIM LES NOSTRES PORTES PER A VOSALTRES
 
INFANTIL-PRIMÀRIA 9 DE MARÇ A LES 11.00h.
SECUNDÀRIA 9 DE MARÇ A LES 9.00 h.
 
És un plaer poder-vos ensenyar el nostre centre i informar-vos del nostre projecte educatiu. 
Podeu venir-nos a conèixer per mitjà de visites individualitzades i/o portes obertes.

OMPLIU AQUEST FORMULARI o truqueu al telèfon 934531080

Informació sobre el procés de preinscripció